Gemenskapens stad i Döbelns park 19 augusti

Information

Ett öppet arrangemang med syfte att stärka bilden av Umeå som en gemenskapens stad samt ge information om var du som våldsutsatt/utsatt för ofrivillig ensamhet kan vända dig om du vill ha stöd

Välkommen till Döbelns park 19 augusti för ett öppet arrangemang med syfte att stärka Umeå som en gemenskapens stad samt lämna information om var var du som våldsutsatt/utsatt för ofrivillig ensamhet kan vända dig om du vill ha stöd.

Dagen kommer att innehålla olika informations- och samtalstillfällen kring temat och varvas med underhållning i form av levande musik med lokala
artister.

Dagens program kommer att innehålla:

12:00-13:00 Tema: Ensamhet och dess konsekvenser

12:00-12:10 Introduktion av dagen Ida Boija
12:10-12:30  Benny&Backups + Ida Boija på scenen
12:30-12:35   Intro tema  Scenen Ida Boija
12:35-13:00 Föreläsning Ingeborg Nilsson

13:00-14:00 Tema: Vad är Socialtjänst och vilken funktion har den? 

 13:00-13:10       Intro av tema Ida Boija och presentation av Andreas Lundgren
13:10-13:30       Carolina & Daniel på scenen
13:30-13:35   Intro frågepanel Ida Boija
13:35-14:00       Frågepanel Mottagningsenheten

14:00-15:00 Tema: Våldförebyggande arbete i Umeå

14:00-14:10       Intro av tema och Scenen Ida Boija
14:10-14:30       Tommy Rönnlund Band på scenen
14:30-14:35 Intro information Ida Boija
14:30-15:00 Information Centrum Mot Våld, UMEBRÅ, Polisen

15:00-16:00 Tema: Att bryta ensamhet 

15:00-15:10       Intro av tema Ida Boija
15:10-15:20       Maria Axelsson på scenen
15:20-15:25 Intro information Ida Boija
15:25-15:45       Frivilligcentralen, Svenska Kyrkan, Röda Korset
15:45-16:00       Outro, Benny&Backups och Ida Boija

Rulla till toppen