Frivilligcentralens årsmöte

Frivilligcentralen i Umeå har haft sitt årsmöte. Innan själva förhandlingarna fick deltagarna en kort genomgång äldreomsorgens uppdrag, utmaningar och mål samt strategier. Biståndshandläggarna Marie Rönnberg och Lovisa Bergner från Umeå kommun stod för informationen.

Det övergripande uppdraget för äldrenämnden är att främja självständighet och kvarboende. För att klara detta är mycket av verksamheten inriktad på förebyggande verksamhet. Med den demografiska utvecklingen för Umeå kommun, som innebär att 80+ gruppen ökar med 63% närmaste tio år medan gruppen arbetsför ålder växer med endast 9%, så skulle hela 30% av den arbetsföra gruppen behövas inom äldreomsorgen!

En viktig del för att klara omsorgen är att en del kan klaras via digitala tjänster, och här kan nämnas saker som nattkamera, medicinrobot, videosamtal för enklare tillsyn.

För det formella årsmötet valdes Carin Nilsson, äldrenämndens ordförande, till mötesordförande. Hon började med att framhålla de viktiga insatser som Frivilligcentralen gör genom sin verksamhet, inte minst det mot ofrivillig ensamhet. Hon ledde sedan årsmötet med van hand och snabbt var de formalia punkter som tillhör ett årsmöte avklarade.

Det framgick av verksamhetsberättelsen att under 2023 hade 142 volontärer varit engagerade i verksamheten, och de hade tillsammans utfört ca 3630 timmar exklusive restid. Av uppdragen kan t ex nämnas att de varit 192 följeslagaruppdrag, 90 hemfixaruppdrag samt 96 IT-uppdrag.

Förutom ett nyval blev det omval för styrelsen som nu kommer att ha följande sammansättning: Ann-Christine Ölund, SKPF, med ersättare Bengt Roukas, Gerd Bergström, vice ordförande, SPF, ersättare Marianne Staflund, Anne-Louise Albinsson, kassör, PRO, ersättare Kjell Hansson Mild, Carina Folkesson, RK, ersättare Elisabeth Tjärnlund, Jan Appelblad, RPG, nyval, ersättare Per-Martin Jonasson.

Dela gärna vidare

Rulla till toppen