Frivilligcentralens årsmöte!

Till presidiet för Frivilligcentralens årsmöte valdes ordförande Anita Berg (t.h.) och sekreterare UllaBritt Kullh (tv.)
Onsdag 15 mars var det dags för Frivilligcentralens årsmöte.

Till mötet var kallade förutom styrelsen med ersättare också ombud för de medlemsorganisationer som driver FvC; Röda Korset, PRO, RPG, SKPF, och SPF. I verksamhetsplanen för 2022 står det att man ska erbjuda ideella insatser främst till äldre personer, bosatta i Umeå tätort, som är i behov av Frivilligcentralens verksamhet, samt skapa mötesplatser som kan bryta ensamhet, ge gemenskap och bidra till ökad livskvalitet.

Från verksamhetsberättelsen framgår att under det gångna året har man haft 139 volontärer engagerade i verksamheten, och de har tillsammans utfört 3460 timmar exklusive restid. Bland aktiviteterna de gjort kan vi se bl a besök och promenadsällskap, följeslagare till sjukvården, hemfixuppdrag, hjälp med IT frågor i hemmet. Besöksverksamhet är FvC´s största verksamhet där ett hundratal person fått kontinuerliga besök /telefonsamtal eller promenadsällskap av volontärer.

I samarrangemang med de SKPF och PRO Umeå City-Mariehem har man under beteckningen ”Vi på Sjuan” arrangerat Måndagscaféer där FvC stått för allsångscafé och IT-caféer. Man har även på prov under hösten arrangerat Swingcafé på en lördagseftermiddag i månaden. Dessa caféer har varit så välbesökta att man varit tvungen sätta upp en skylt på dörren med ”Fullsatt”, Den verksamheten fortsätter under 2023.

Val till styrelse utföll enligt följande: ordförande Ann-Christine Ölund, SKPF, vice ordförande Gerd Bergström, SPF, kassör Anne-Louise Albinsson, PRO, ledamöter Carina Folkesson, RK, Margareta Eriksson, RPG, ersättare Bengt Roukas, SKPF, Marianne Normark, SPF, Kjell Hansson Mild, PRO, Elisabeth Tjärnlund, RK och Per-Martin Jonasson, RPG.

Ordförande Ann-Christine avtackade två ledamöter som avslutade sina uppdrag i styrelsen, Marianne Staflund SPF och Aina Axelsson. Aina har funnits med i styrelsen sedan föreningens start 1999. Hon har varit mycket aktiv i föreningens utveckling, har under alla år och bidragit med mycket kunskap och erfarenhet. Aina kommer att fortsätta som volontär i FvC.

Avslutningsvis kan nämnas att givetvis fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2022!

Några bilder från möte..

Margareta Eriksson håller en parentation för personer som har avlidit inom FvC under året.

Text och bild: Kjell Hansson Mild

Dela gärna vidare

Rulla till toppen