Öppet hus med ”Digitalidag” drog många intresserade.

Moa Frygell från Svt visar hur man ser tv utanför tablån

Den femte upplagan av Digitalidag uppmärksammades i Umeå med öppet hus på Sjuans mötesplats. Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om i landet. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Bakom Digitalidag står nationellt bl a Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA), Landorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och Regioner (SKR), och för arrangemanget i Umeå stod Frivilligcentralen, Seniortorget och Umeå stadsbibliotek.

Ett flertal aktörer visade upp hur deras digitala tjänster kan utnyttjas. Här fanns en bank och visade på hur man kan skaffa sig bankID och lära sig att Swisha, 1177 visade på hur man enkelt kommer i kontakt med vården via deras hemsida, Sveriges Television hade kopplat upp sig på storbildskärm och visade hur man kan se på deras digitala utbud av program så att man inte enbart är bunden till att följa tablån, Seniortorget visade upp de digitala trygghetssystem man kan få tillgång till på bistånd som t ex medicingivare och videotelefon för tillsynsssamtal, ett teknikföretag visade upp digitala saker som kan underlätta vardagen som tex röst- eller fjärrstyrda lampor, smart TV med enkel tillsats till den vanliga TV apparaten. Även Frivilligcentralens volontärer, som kan hjälpa till med de vanligaste IT-tjänsterna, fanns på plats. Umeå Stadsbibliotek hade tagit med sig glasögon för virtual reality där man kunde uppleva sig vara på olika platser – en del mer skrämmande än andra, t ex höga höjder. Man visade även upp vad man kan göra med en sk grön vägg, dvs när man fotar sig mot den väggen kan man med datorns hjälp placera in vilken bakgrund man vill till bilden, så att man kan göra en bergsbestigning eller vandra på New Yorks gator bland skyskraporna. Besökarna fick även möjlighet att få sin bild hemskickad via e post.

Under dagen fanns också möjlighet att lyssna på korta föredrag om olika aspekter av vår nya digitala värd. Först ut var professor Helena Lindgren, Umeå universitet, som berättade vad artificiell intelligens (AI) är och vad vi kan använda det till. Hon betonade att det är alltid någon människa bakom som programmerat datorn till att arbeta och svara på ett visst vis. Hon gav exempel på man nu i Region Västerbotten arbetar med en hälsoapp som ska vara ett komplement till 5- och 10 års uppföljningar så att man kan följa sin egen utveckling och få tips på om man behöver ändra någon av sina mindre lämpliga vanor eller öka mängden motion.

Dagens andra föreläsning handlade om den nya digitala äldreomsorgen. Emil Forsberg, verksamhetschef på den digitala äldreomsorgen i Umeå kommun, berättade om de olika saker man nu kan få på bistånd. Ett sådant exempel är införandet av digitala dörrlås, där de gamla nyckelgömmorna succesivt byts ut, och hemtjänstpersonalen har en kod i sin mobil som öppnar dörren. Innan årsskiftet har man installerat ca 3100 nya lås. Emil tog också upp behovet av att handla digitalt. För att man bättre ska förstå behovet av att övergå till digitala tjänster där det är möjligt visade han på den demografiska utveckling för Umeå, där gruppen 80+ under nästa tioårs period växer med hela 61% medans gruppen i arbetsför ålder endast växer med 8,9%. Detta gör att det kommer att saknas ett stort antal personer inom äldreomsorgen, och att man därför måste använda personalresursen där den bäst behövs. Även gruppen 0-19 år växer med 13,4 % och det gör också att de som arbetar med den här gruppen blir en bristvara.

Emil Forsberg Umeå kommun

Dagen avslutades med att Jon Fällström, IT-pedagog på stadsbiblioteket, påpekade hur det blir allt viktigare nu med att vi är källkritiska till det vi läser och ser. Han gav flera exempel hur man kan nås av desinformation, och nu i dagern av det nya med AI har källkritik blivit än mer viktigt. Han slutade sin dragning med att visa en bild med sex olika personer och ställde frågan om vilken av dessa som var en riktig person. Diskussionen i salen blev livlig och i princip fick alla sex personerna på bilden någon röst för att just den var en människa. Jon gav sedan svaret att alla var fejk! Så lätt kan vi luras av AI.

Dela gärna vidare

Rulla till toppen